Hyra väderskydd Uppsala

Hyra väderskydd Uppsala

Fördelar med väderskydd

Väderskydd är inte bara ett skydd mot väder och vind, det är även en produktivitetshöjande åtgärd som idag gör att det finns en ekonomisk vinning med att sätta upp skydd vid entreprenader. Väderskyddet sitter fast i en byggställningen om en sådan finns, alternativt monteras en konstruktion endast för väderskyddets skull. För att få ut så mycket som möjligt av väderskyddet ni hyr i Uppsala krävs god planering och förståelse för entreprenadens förutsättningar. Sjöbergs ställning har projektledare med lång erfarenhet som hjälper er att hyra rätt väderskydd för ert projekt i Uppsala.

Väderskyddet skyddar mot väder och vind vilket medför många fördelar:

  • Entreprenaden skyddas mot fukt som kan skada material.
  • Personalen får en bättre arbetsmiljö och en mer ergonomisk arbetsställning som resulterar i att de kan göra ett bättre jobb. Dessutom har det visat sig att sjukfrånvaron minskar med ett väderskydd då arbetarna inte utsätts för regn, kyla och vind i samma utsträckning.
  • Ekonomisk vinning genom ökad produktivitet och kontinuitet i arbetet, oavsett väderförhållanden, vilket gör att byggtiden oftast kan minskas ner.

Sjöbergs ställning har erfarenhet av många olika entreprenader och har hyrt ut väderskydd till flera projekt i Uppsala. Våra projektledare har därför kompetens och kunskap att anpassa ert väderskydd efter era önskemål.

När ditt företag behöver ställningar, väderskydd eller bygghissar får ni av Sjöbergs Ställning som leverantör:

  • Utbildad och certifierad personal
  • Moderna, flexibla & säkra ställningar
  • Hög materialkapacitet
  • Hjälp med planering innan montering till avslutat projekt
  • Personligt familjeföretag med 25 års erfarenhet

 

Utforma väderskyddet efter er entreprenad i Uppsala

För att optimera effekten av väderskyddet ni hyr behöver det planeras och utformas efter entreprenadens villkor. Bland annat måste spännvidden på bygget vara känt och om något ska lyftas in i bygget där väderskyddet finns. Sjöbergs ställning har ett antal varianter av väderskydd för uthyrning och kapacitet att hantera byggen på upp till 34 meters bredd vilket täcker in de flesta behov. Väderskydden vi hyr ut är av märkena Keder-XL och Hake-tec 450. Keder-XL är det moderna väderskyddet som erbjuder stor variation och möjligheten till anpassning, medan Hake-tec 450 är ett beprövat och pålitligt system, samtidigt som det erbjuder stor flexibilitet och inte kräver raka ytor eller fasta mått.

Hyr väderskydd från en trygg leverantör

Sjöbergs ställning är ett familjeföretag som har 25 års erfarenhet i branschen. Företaget startades 2007 av Rickard Sjöberg och har kompetent och certifierad personal. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi säkerställa att ni hyr rätt väderskydd till er entreprenad i Uppsala. Vi är dessutom ett STIB-auktoriserat företag, vilket innebär att vår personal är utbildad och certifierad för att montera byggställningar och dess tillbehör. Låt oss vara med från början i planeringen av er projekt för att få den bästa lösningen.