Miljö & Kvalitetspolicy

KMA Policy

Vi ska tillsammans med våra beställare verka för en produktion som ständigt strävar efter förbättring av kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Kvalitet med kompetent och välutbildad personal säkerställer vi en hög kvalitet och säkerhet på alla projekt vi utför för att säkerställa kundens önskemål och krav.

Vi ska med vår kvalitetspolicy som mall alltid uppfylla våra kunders förväntan. Vi tar oss an att utföra uppdrag inom givna tidsramar och tar ett totalt ansvar för entreprenaden och dess slutresultat.För varje enskilt projekt upprättas en utförlig projektplan/riskanalys och en arbetsberedning samt egenkontroll.

Miljöpolicy

Sjöberg Ställningar AB s mål är att ständigt nyttja våra resurser på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Vi ser till att alltid, i största möjliga mån, minimera transporter, återvinna material på plats och använda miljövänligt och hållbart material.
Alla maskiner, tjänster och inköp ska vara så miljövänliga som möjligt och vi arbetar även aktivt för att våra leverantörer ska utveckla sitt miljöarbete.

Vi följer alltid de lagar, föreskrifter, krav och normer som ställs på oss som ställnings entreprenör.

Arbetsmiljö

Vi vill att vår personal ska trivas, må bra och vara friska från skador och sjukdomar för att kunna leverera tjänster enligt vår höga kravställning.

Vi arbetar aktivt med att förebygga olyckor och skador genom utbildning, skyddsronder och väl genomarbetade arbetsmiljöplaner/riskanalyser och arbetsberedningar för våra olika uppdrag.

Med tekniska hjälpmedel, maskiner och kreativitet skapar vi en trygg och säker arbetsplats för våra anställda.

Vi ser till att alltid ha en öppen dialog på företaget där personalen alltid hålls informerad om nya projekt för att öka engagemanget för arbetet och öka trivseln.

Säkerhet

Vi på Sjöbergs har alltid haft som regel att bära personlig skyddsutrustning denna regel tillämpar vi för alla våra egna ställningsmontörer, och UE’s.
Denna regel har vi för alltid haft för att värna om våra ställningsmontörers personliga säkerhet och våra kunders säkerhet och trygghet.
Genom att alltid bära personlig skyddsutrustning minskar risken för personliga skador, samt att vi bidrar till att hålla nollvisionen inom ställningsbranschen.
Vi vill med detta skicka en tydlig signal om hur mycket vikt vi lägger på säkerheten.

När ditt företag behöver ställningar, väderskydd eller bygghissar får ni av Sjöbergs Ställning som leverantör:

  • Utbildad och certifierad personal
  • Moderna, flexibla & säkra ställningar
  • Hög materialkapacitet
  • Hjälp med planering innan montering till avslutat projekt
  • Personligt familjeföretag med 25 års erfarenhet

Få en kostnadsfri offert!